top of page

Členské příspěvky 2024

Vážená členko, vážený člene, vážení zákonní zástupci,


Výkonný výbor Basketbalového klubu Jihlava z. s. dne 7. 3. 2024 rozhodl o výši členských příspěvků na rok 2024 a o způsobu jejich úhrady. Vzhledem k pozitivním zkušenostem z loňského roku jsme přistoupili ke stanovení členských příspěvků na období do konce června 2024 s tím, že příspěvky na období červenec až prosinec 2024 budou stanoveny na základě vyhodnocení hospodaření klubu v první polovině kalendářního roku 2024. Pro tuto první polovinu roku 2024 také příspěvky zůstávají kompletně ve stejné výši jako v roce 2023.


Zaplacením členských příspěvků dle přiloženého rozhodnutí splní každý člen svou povinnost vyplývající ze stanov spolku. Budou se tak na něj do konce června vztahovat všechna práva a povinnosti, které ze členství v klubu pro něj vyplývají.


Stejně jako v minulém roce budou jednotlivým členům klubu rozeslány QR kódy s platebními identifikátory a výši příspěvků vyplývající z přiloženého rozhodnutí. Prosím, striktně dodržujte uvedené platební údaje. Dohledávání zásadně komplikuje celý proces výběru členských příspěvků.


Předem chci moc poděkovat za dodržování nastavených pravidel při platbě členských příspěvků. V tuto chvíli byste již měli do e-mailových schránek obdržet pokyny k platbě. Pokud jste je neobdrželi, obraťte se, prosím, na Petra Rokose na e-mail p.rokos@bkjihlava.cz.


S pozdravem a přáním úspěšných dní


Jakub Plánka

předseda spolku2024_rozhodnuti_001_prispevky.pdf
.pdf
Download PDF • 146KB

Comments


bottom of page