top of page

Naši partneři

Statutární město Jihlava

Město Jihlava podporuje dlouhodobě a pravidelně činnost klubu především prostřednictvím programu "Dlouhodobá činnost organizace se členskou základnou do 19 let i nad 19 let."

Kraj Vysočina

Kraj Vysočina podporuje pravidelnou sportovní činnost klubu prostřednictvím programu Fondu Vysočiny. Současně se výrazně podílí na fungování Krajského centra talentované mládeže, jehož status klub pro basketbal jako jediný klub v Kraji Vysočina drží.

Národní sportovní agentura

Národní sportovní agentura se prostřednictvím programu "Můj klub" pravidelně a podstatným dílem podílí na financování naší činnosti.

Další partneři

2-logo_final__obrysy_2_(1).png

Mezi další partnery, kterým děkujeme za podporu patří:

bottom of page