top of page

Členské příspěvky na rok 2023


Vážená členko, vážený člene, vážení zákonní zástupci,


Výkonný výbor Basketbalového klubu Jihlava z. s. dne 29. 3. 2023 rozhodl o výši členských příspěvků na rok 2023 a o způsobu jejich úhrady. Vzhledem k těžko předvídatelnému vývoji některých cen (zejména nájmu sportovišť) jsme přistoupili ke stanovení členských příspěvků na období do konce června 2023 s tím, že příspěvky na období červenec až prosinec 2023 budou stanoveny na základě vyhodnocení hospodaření klubu v první polovině kalendářního roku 2023.


Členské příspěvky na první polovinu roku 2023 jen částečně kompenzují některé skutečnosti, které kompenzovány byly v minulých letech. Větší kompenzaci (i s ohledem na potřeby klubu v druhé polovině roku 2023) předpokládáme až při druhém (pravděpodobně konečném) rozhodnutí o členských příspěvcích na rok 2023. Těmi kompenzacemi bylo zvýhodnění pro sourozence, nebo žáky sportovního gymnázia.


Zaplacením členských příspěvků dle přiloženého rozhodnutí splní každý člen svou povinnost vyplývající ze stanov spolku. Budou se tak na něj do konce června vztahovat všechna práva a povinnosti, které ze členství v klubu pro něj vyplývají.

Stejně jako v minulém roce budou jednotlivým členům klubu rozeslány QR kódy s platebními identifikátory a výši příspěvků vyplývající z přiloženého rozhodnutí. Prosím, striktně dodržujte uvedené platební údaje. Dohledávání zásadně komplikuje celý proces výběru členských příspěvků.


Současně si Vás dovoluji upozornit na důležitý fakt. V letošním roce dne 12. 5. proběhne zasedání členské schůze. Účastnit se, volit a být volen do orgánů spolku bude moci být pouze ten, kdo k danému datu bude plnit všechny povinnosti vyplývající ze stanov. Jednou z povinností je i výše citovaná povinnost člena hradit členské příspěvky. Informace k organizaci zasedání členské schůze budou zveřejněny na webu klubu (bcvysocina.cz / bkjihlava.cz).


Předem chci moc poděkovat za dodržování nastavených pravidel při platbě členských příspěvků. V tuto chvíli byste již měli do e-mailových schránek obdržet pokyny k platbě. Pokud jste je neobdrželi, obraťte se, prosím, na Petra Rokose na e-mail p.rokos@bkjihlava.cz.


S pozdravem a přáním úspěšných dní


Ondřej Králík

předseda spolku

Comments


Commenting has been turned off.
bottom of page